Научно-наставно вијеће Факултета је стручни орган Факултета. Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету који изводе наставу на студијским програмима Факултета, као и представници студената свих циклуса студија на Факултету. Заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова вијећа. Научно-наставним вијећем Факултета предсједава декан. Чланови Научно-наставног вијећа Факултета су:

Др Драган Вујадиновић, ванр.проф.
Др Драган Тошковић, ред.проф.
Др Драгица Лазић, ред.проф.
Др Митар Перушић, ред.проф.
Др Горан Тадић, ред.проф.
Др Милорад Томић, ред.проф.
Др Владан Мићић, ред.проф.
Др Љубица Васиљевић, ред.проф.
Др Светлана Пелемиш, ванр.проф.
Др Зоран Петровић, ванр.проф.
Др Славко Смиљанић, ванр.проф.
Др Миленко Смиљанић, ванр.проф.
Дp Драгана Кешељ, ванр.проф.
Др Весна Гојковић Цвјетковић, доцент
Др Милан Вукић, доцент
Др Марија Митровић, доцент
Мср Данијела Рајић, виши асистент
Мср Весна Цвијетиновић, наставник страног језика
Др Мирјана Берибака, доцент
Mср Јелена Вулиновић, виши асистент
Mср Срђан Вуковић, виши асистент
Мср Маја Палангетић, виши асистент
Мср Јелена Вуковић, виши асистент
Мср Душко Костић, виши асистент
Мср Миломирка Обреновић, виши асистент
Небојша Васиљевић, асистент
Драгана Ашћерић, студент
Данијел Милошевић, студент

Кристина Ђерић, студент

Бојан Горанчић, студент

Горан Савић, студент