Научно-наставно вијеће Факултета је стручни орган Факултета. Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету који изводе наставу на студијским програмима Факултета, као и представници студената свих циклуса студија на Факултету. Заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова вијећа. Научно-наставним вијећем Факултета предсједава декан. Чланови Научно-наставног вијећа Факултета су:

Др Миладин Глигорић, ред.проф.
Др Миомир Павловић, ред.проф.
Др Драган Тошковић, ред.проф.
Др Драгица Лазић, ред.проф.
Др Митар Перушић, ред.проф.
Др Горан Тадић, ред.проф.
Др Милорад Томић, ред.проф.
Др Владан Мићић, ред.проф.
Др Љубица Васиљевић, ред.проф.
Др Светлана Пелемиш, ванр.проф.
Др Зоран Петровић, ванр.проф.
Др Славко Смиљанић, ванр.проф.
Др Драган Вујадиновић, ванр.проф.
Др Миленко Смиљанић, ванр.проф.
Дp Драгана Кешељ, доцент
Др Весна Гојковић Цвјетковић, доцент
Др Милан Вукић, доцент
Мср Марија Риђошић, виши асистент
Мср Данијела Рајић, виши асистент
Мср Весна Цвијетиновић, наставник страног језика
Мср Мирјана Берибака, виши асистент
Mср Јелена Вулиновић, виши асистент
Mср Срђан Вуковић, виши асистент
Мср Маја Палангетић, виши асистент
Миломирка Шкрба, асистент
Мср Дарио Балабан, асистент
Мср Душко Костић, асистент
Јелена Вуковић, асистент
Младен Бунијевац, студент
Данијел Милошевић, студент

Драгана Шкулетић, студент

Петар Вукојичић, студент

Тијана Љубинац, студент