Научно-наставно вијеће Факултета је стручни орган Факултета. Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету који изводе наставу на студијским програмима Факултета, као и представници студената свих циклуса студија на Факултету. Заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова вијећа. Научно-наставним вијећем Факултета предсједава декан. Чланови Научно-наставног вијећа Факултета су:

Др Драган Вујадиновић, ванр.проф.
Др Драган Тошковић, ред.проф.
Др Драгица Лазић, ред.проф.
Др Митар Перушић, ред.проф.
Др Горан Тадић, ред.проф.
Др Милорад Томић, ред.проф.
Др Владан Мићић, ред.проф.
Др Љубица Васиљевић, ред.проф.
Др Светлана Пелемиш, ред.проф.
Др Зоран Петровић, ред.проф.
Др Славко Смиљанић, ванр.проф.
Др Миленко Смиљанић, ванр.проф.
Дp Драгана Кешељ, ванр.проф.
Др Весна Гојковић Цвјетковић, доцент
Др Милан Вукић, доцент
Др Марија Митровић, доцент
Ма Данијела Рајић, виши асистент
Мср Весна Цвијетиновић, наставник страног језика и вјештина
Др Мирјана Шиповац, доцент
Ma Јелена Вулиновић, виши асистент
Ma Срђан Вуковић, виши асистент
Мa Маја Палангетић, виши асистент
Мa Јелена Вуковић, виши асистент
Мa Душко Костић, виши асистент
Мa Миломирка Обреновић, виши асистент
Ma Небојша Васиљевић, виши асистент
Миленко Аћимовић, асистент
Мања Поповић, студент
Мирко Куљанин, студент

Слађана Шакотић, студент

Зорана Малишевић, студент

Анђела Панић, студент