Наставно-научно вијеће Факултета је стручни орган Факултета. Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету који изводе наставу на студијским програмима Факултета, као и представници студената свих циклуса студија на Факултету. Заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова вијећа. Наставно-научним вијећем Факултета предсједава декан. Чланови Наставно-научног вијећа Факултета су:

Др Миладин Глигорић, ред.проф.
Др Миомир Павловић, ред.проф.
Др Драган Тошковић, ред.проф.
Др Драгица Лазић, ред.проф.
Др Митар Перушић, ред.проф.
Др Горан Тадић, ред.проф.
Др Милорад Томић, ред.проф.
Др Владан Мићић, ред.проф.
Др Љубица Васиљевић, ванр.проф.
Др Светлана Пелемиш, ванр.проф.
Др Зоран Петровић, ванр.проф.
Др Славко Смиљанић, ванр.проф.
Др Драган Вујадиновић, ванр.проф.
Др Миленко Смиљанић, ванр.проф.
Дp Драгана Кешељ, доцент
Мр Весна Цвијетиновић, наставник страног језика
Мр Милан Вукић, виши асистент
Мр Марија Риђошић, виши асистент
Мр Данијела Рајић, виши асистент
Мр Весна Гојковић, виши асистент
Мр Мирјана Берибака, виши асистент
Mр Јелена Вулиновић, виши асистент
Mр Срђан Вуковић, асистент
Мр Маја Палангетић, виши асистент
Миломирка Шкрба, асистент
Дарио Балабан, асистент
Душко Костић, асистент
Жељко Остојић, студент
Мирко Миличевић, студент
Цвијета Лазић, студент

Петар Вукојичић, студент

Марија Буљугија, студент