Јелена Вулиновић

  • Звање:Виши асистент
  • Катедра: Биологија
  • Консултације:
    Радним данима: 10:00 - 12:00 часова.
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2012.
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2014.
  • Година доктората и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно- математички факултет, у току.
  • Mail: jelena.vulinovic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] Vulinović, J., Glumac, M. , Vujčić, S., Karaman, M., & Matavulj, M. (2017). FUNGUS Schizophyllum commune - DOMINANT CAUSE OF WOOD DECAY OF THE NOVI SAD CITY ALLEYS, BOULEVARDS AND PARKS. The 6th International Scientific Meeting Mycology, Mycotoxicology, and Mycoses, 76

[2] Vasiljević, LJ., Beribaka, M., Vulinović, J., & Petronić, S. (2017). Estimation of antioxidative potential of thyme (Thymus alpestris L.). Journal of Engineering & Proccesing Management, 9, 29-32.