Савез студената Технолошког факултета Зворник је ванстраначка организација у коју се удружују студенти Технолошког факултета Зворник да би својим активностима доприњели развоју и раду Технолошког факултета Зворник, остварењу и заштити својих права и осталих циљева организације и побољшању квалитета наставе и стандарда студената.

Чланови ССТФЗ-а активно учествују у свим сферама студентског живота на Технолошком факултету, а најбитније је свакако чланство у Наставно –научном вијећу Технолошког факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву.