pdfСтатут Технолошког факултета Зворник, 12.10.2012. године

1. Правила о студирању на првом циклусу студија

1.1 Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија 26.12.2012. године

2. Правила о студирању на другом циклусу студија

2.1 Правила о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету Источном Сарајеву 18.12.2014. године

2.2 Правила о измјенама правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

2.3 Правила о измјени Правила о студирању на другом циклусу студија 30.12.2016. године

3. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

4. Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. године

5. Правилник о колизији

6. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину – 08.06.2021.

6.1. Допуна трошковника

7. Одлука о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2021/2022. годину – 11.06.2021. године

8. Одлука о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2021/2022. годину

pdfУпутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

pdfОдлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

pdfПравилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

pdf Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за III циклус студија на Технолошком  факултету  Зворник

pdfПравилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Технолошког факултета за публиковање радова у међународним референтним часописима са фактором утицајности