pdfСтатут Технолошког факултета Зворник, 12.10.2012. године

pdf Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

pdfАутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020.

pdfПравилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

pdfПравилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. 

pdfПравилник о измјенама и допунама Правилника о студирању на II циклусу студија на УИС -06.10.2021.

pdfПравила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

pdfПравилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. године

pdfПравилник о колизији

pdfТрошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину

pdfДопуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/23. годину – 09.09.2022.

pdfОдлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2022/2023. годину

pdfOдлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2022/2023. годину

pdfУпутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

pdfОдлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

pdfПравилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

pdf Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за III циклус студија на Технолошком  факултету  Зворник

pdfПравилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Технолошког факултета за публиковање радова у међународним референтним часописима са фактором утицајности