pdfСтатут Технолошког факултета Зворник, 12.10.2012. године

1. Правила о студирању на првом циклусу студија

1.1 Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија 26.12.2012. године

2. Правила о студирању на другом циклусу студија

2.1 Правила о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету Источном Сарајеву 18.12.2014. године

2.2 Правила о измјенама правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

2.3 Правила о измјени Правила о студирању на другом циклусу студија 30.12.2016. године

3. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

4. Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. године

5. Правилник о колизији

6. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2016/2017. годину – 18 јул 2016.

6.1 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2017/2018. годину – 21.07.2017.године

6.2 Трошковник за накнаде које плаћају студенти за 2018-2019. годину – 24.07.2018.

6.3 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину – 27. август 2019.

7. Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину – 24.06.2019. године

pdfУпутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

pdfОдлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

pdfПравилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

pdf Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за III циклус студија на Технолошком  факултету  Зворник