Статут Технолошког факултета Зворник, 19.10.2023.

Статут Технолошког факултета Зворник, 12.10.2012.

Правилник о студирању на I циклусу студија – 24.07.2018.

Аутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020.

Правилник о студирању на I циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 29.11.2022.

Правилник о студирању на II циклусу студија – 24.07.2018.

Правилник о измјени Правилника о студирању на II циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о студирању на II циклусу студија на УИС -06.10.2021.

 Правилник о студирању на II циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018.

Правилник о колизији

Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину

Допуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/23. годину – 09.09.2022.

Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2023/24. годину – 22.06.2023. 

Правилник о процедурама исписа студената свих циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 09.11.2022.

Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2022/2023. годину

Oдлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2022/2023. годину

Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019.

Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019.

Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за III циклус студија на Технолошком  факултету  Зворник

Правилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Технолошког факултета за публиковање радова у међународним референтним часописима са фактором утицајности

Одлука о усвајању Правилника о поступку избора у академска звања Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о поступку избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

Прилог бр.1 – Образац Извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета у Источном Сарајеву-13.03.2024.