Технолошки факултет Зворник је организатор међународног конгреса „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ који се одржава сваке друге године. Свих седам до сада одржаних конгреса су били изузетно посјећени од стране истраживача и научника из земље и свијета и том приликом је Факултет као организатор добио многобројна признања и похвале.