Технолошки факултет је организатор међународног конгреса „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ који се одржава сваке друге године. Свих шест до сада одржаних конгреса су били изузетно посјећени од стране истраживача и научника из земље и свијета и за то је Факултет као организатор добио многобројна признања и похвале.

У периоду од 11.03. до 13.03.2019. године одржан је  VI међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“