За обављање студентских, правних, административних послова, послова међународне сарадње, финансијских, библиотечко-информационих, техничко-лабораторијских, те послова обезбјеђења и одржавања објекта и круга, Факултет организује административно-техничку службу.

Се­кре­тар Факултета:

Биљана Стевановић, дипл.правник

Е-по­шта: pravna.sluzba@tfzv.ues.rs.ba

Технички секретар

Мркајић Зорица

Е-пошта: sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Библиотека

Обреновић Снежана

Е-пошта: biblioteka@tfzv.ues.rs.ba

Студентска служба

Пејић Нада, Референт студентске службе

Митровић Свјетлана, Референт за продају књига и скрипти

Е-пошта: studentska.sluzba@tfzv.ues.rs.ba

Лабораторија

Радић Мирко, Стручни сарадник у настави

Ивановић Марко, Систем инж. у полуиндустријској  лабораторији 

Аћимовић Тања, Лаборант

Рачуноводствена служба

Ристић Снежана, Стручни сарадник за финансијско- рачуноводствене послове

Стевановић Зорица, Референт за књиговодствене послове

Е-пошта: racunovodstvena.sluzba@tfzv.ues.rs.ba

Оператер на рачунарима и одржавању wеб странице

Грујић Снежана

Е-пошта: it@tfzv.ues.rs.ba