Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. године

docПрилог 1 – Образац пријаве за обављање студентске стручне праксе

docПрилог 2 – Образац упута за обављање студентске стручне праксе

docПрилог 3 – Образац дневника рада

docПрилог 4 – Образац потврде о обављеној студентској стручној пракси