Одбрана дипломског рада – Тамара Мутабџија

У сриједу, 29. јуна 2022. године  у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Тамара Мутабџија јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Прехрамбено инжењерство, под називом:

”Утицај типа амбалаже на неке физичко-хемијске и сензорне карактеристике ракије од јабука”

1. Др Миленко Смиљанић, ванр. проф. предсједник комисије
2. Др Зоран Петровић, ванр. проф. ментор
3. Др Милан Вукић, доцент члан комисије
4. Др Владан Мићић, ред. проф.  члан за замјену