Одбрана дипломског рада – Неђо Мијатовић

У четвртак, 28. марта 2024. године у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Неђо Мијатовић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма “Хемијско инжењерство и технологија“, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

Екстракција клеке (Juniperus communis L.) поступком мацерације“

1. Др Љубица Васиљевић, ред. проф.   предсједник комисије
2. Др Владан Мићић, ред. проф  ментор
3. Др Зоран Петровић, ванр. проф. члан комисије
4. Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Николина Палангетић

У петак, 29. марта 2024. године у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Николина Палангетић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма “Хемијско инжењерство и технологија“, изборни модул Хемијско процесно инжењерство и технологија, под називом:

“Испитивање могућности рециркулације растварача у процесу екстракције зове“

1. Др Светлана Пелемиш, ред. проф. предсједник комисије
2. Др Владан Мићић, ред. проф.    ментор
3. Др Милорад Томић, ред. проф. члан комисије
4. Др Горан Тадић, ред. проф члан за замјену