Одбрана дипломског рада – Тамара Остојић

Дана 22.02.2021. године (понедељак) у 11 часова, на Технолошком факултету, кандидат Тамара Остојић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Прехрамбено инжењерство, под називом:

”Технолошки пројекат погона за производњу џема”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Митар Перушић, ред.проф. предсједник комисије
2.  Др Владан Мићић, ред.проф. ментор
3.  Др Зоран Петровић, ванр.проф. члан комисије
4.  Др Миленко Смиљанић, ванр. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Огњен Стојкић

Дана 25.02.2021. године (четвртак) у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Огњен Стојкић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Могућност примјене кварцног пијеска из Скочића за производњу натријум-силиката у ”Алумина” доо”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.   Др Митар Перушић, ред. проф. предсједник комисије
2.   Др Радислав Филиповић, ванр.проф. ментор
3.  Др Зоран Обреновић, ванр.проф. члан комисије
4.   Др Горан Тадић, ред.проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Милена Миловановић

Дана 26.02.2021. године (петак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Милена Миловановић, јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Корозиона постојаност алуминијума након анодизације у сумпорној киселини и накнаде обраде”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.   Др Миомир Павловић, ред.проф.

предсједник комисије

2.   Др Милорад Томић, ред.проф. ментор
3.  Др Драган Тошковић, ред. проф. члан комисије
4.   Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Миле Благојевић

Дана 26.02.2021. године (петак) са почетком у 13.00 часова на Технолошком факултету  Зворник, кандидат Милe Благојевић, јавно бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Корозиона постојаност електрохемијски добијених Zn-Mn-Al2O3 нанокомпозитних превлака”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Миомир Павловић, ред.проф. предсједник комисије
2.  Др Милорад Томић, ред.проф. ментор
3.  Др Драган Тошковић, ред..проф. члан комисије
4.  Др Горан Тадић, ред.проф. члан за замјену