Одбрана дипломског рада – Јована Маринковић

У четвртак, 28. септембра 2023. године у 11 часова, на Технолошком факултету, кандидат Јована Маринковић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство и технологија, под називом:

”Процјена оксидационог стања уља сунцокрета зависно од температуре загријавања”

1. Др Драган Вујадиновић, ванр. проф. предсједник комисије
2. Др Љубица Васиљевић, ред. проф.  ментор
3. Др Миленко Смиљанић, ванр. проф.  члан комисије
4. Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Бојан Горанчић

У петак, 29. септембра 2023. године у 14 часова, на Технолошком факултету, кандидат Бојан Горанчић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство и технологија, под називом:

”Таложење превлака сребра на металним и неметалним материјалима”  

1. Др Драган Тошковић, ред. проф. предсједник комисије
2. Др Милорад Томић, ред. проф.  ментор
3. Др Марија Митровић, доцент  члан комисије
4. Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Тијана Бојагић

У четвртак, 5. октобра 2023. године у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Тијана Бојагић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство и технологија, под називом:

Ултразвучна екстракција цвета зове (Sambucus nigra)  

1. Др Горан Тадић, ред. проф.      предсједник комисије
2. Др Владан Мићић, ред. проф.  ментор
3. Др Светлана Пелемиш, ред. проф. члан комисије
4. Др Зоран Петровић, ванр. проф. члан за замјену