Одбрана дипломског рада – Јелена Јовић

Дана 22. 4. 2021. године (четвртак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Јелена Јовић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Хемијско инжењерство и технологијa, изборни модул Хемијска технологија, под називом:

”Одређивање садржаја витамина Ц и полиферона у бобичастом воћу-боровница (vaccinium myrtillus)”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Миленко Смиљанић, ванр. проф.  предсједник комисије
2.  Др Љубица Васиљевић, ред. проф.     ментор
3.  Др Славко Смиљанић, ванр. проф.     члан комисије
4.  Др Горан Тадић, ред. проф.      члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Софрен Миладиновић

Дана 26. 4. 2021. године (понедељак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Софрен Миладиновић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Хемијско инжењерство и технологијa, изборни модул изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Материјални и енергетски биланс производње NaA зеолита”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Драгана Кешељ, ванр. проф. предсједник комисије
2.  Др Драгица Лазић, ред. проф. ментор
3.  Др Зоран Петровић, ванр. проф. члан комисије
4.  Др Митар Перушић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Младен Јовановић

Дана 26. 4. 2021. године (понедељак) у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Младен Јовановић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, изборни модул  Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Карактеризација домаћег угља физичко-хемијским методама испитивања”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.   Др Драгица Лазић, ред. проф.  предсједник комисије
2.   Др Зоран Петровић, ванр. проф. ментор
3.  Др Драгана Кешељ, ванр. проф. члан комисије
4.   Др Митар Перушић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Јелена Дабић

Дана 27. 4. 2021. године (уторак) у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Јелена Дабић, јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, Прехрамбено инжењерство, под називом:

”Садржај живе у јетри и бубрезима женских говеда”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.   Др Драган Вујадиновић, ванр. проф.

предсједник комисије

2.   Др Владимир Томовић, ред. проф.      ментор
3.  Др Милан Вукић, доцент члан комисије
4.   Др Миленко Смиљанић, ванр. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Јована Цветојевић

Дана 29. 4. 2021. године (четвртак) са почетком у 13.00 часова на Технолошком факултету  Зворник, кандидат Јована Цветојевић, јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Биологија”, под називом:

”Антимикробна активност екстраката биљне врсте Helichrysum italicum”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Маја Караман, ред, проф.    предсједник комисије
2.  Др Александра Новаковић, ванр. проф. ментор
3.  Др Горан Аначков ред. проф.  члан комисије
4.  Др Славко Смиљанић, ванр. проф.     члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Милица Петронић

Дана 12. 5. 2021. године (сриједа) са почетком у 11.00 часова на Технолошком факултету  Зворник, кандидат Милица Петронић, јавно бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, изборни модул Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Испитивање могућности примјене бентонита у производњи купиновог вина”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Драгица Лазић, ред. проф. предсједник комисије
2.  Др Зоран Петровић, ванр. проф. ментор
3.  Др Драгана Кешељ, ванр. проф. члан комисије
4.  Др Владан Мићић, ред. проф. члан за замјену