Одбрана дипломског рада – Зорана Говедарица

Дана 20. 9. 2021. године (понедељак) у 14 часова, на Технолошком факултету, кандидат Зорана Говедарица јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Биологија, под називом:

”Регенерација код бескичмењака”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Имре Кризманић, ванр. проф. предсједник комисије
2.  Др Бојан Митић, ванр. проф.             ментор
3.  Др Љубица Васиљевић, ред. проф.     члан комисије
4.  Др Др Славко Смиљанић, ванр. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Дијана Ашћерић

Дана 20. 9. 2021. године (понедељак) у 15 часова, на Технолошком факултету, кандидат Дијана Ашћерић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма Биологија, под називом:

”Гмизавци Босне и Херцеговине-дистрибуција, фактори угрожавања и елементи заштите”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Бојан Митић, ванр. проф.   предсједник комисије
2.  Др Имре Кризманић, ванр. проф.          ментор
3.  Др Љубица Васиљевић, ред. проф. члан комисије
4.  Др Горан Аначков ред. проф.     члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Данијела Матовић

Дана 24. 9. 2021. године (петак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Данијела Матовић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство, под називом:

”Заштита челика алкидним превлакама и испитивање њихове корозионе лојалности”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Миомир Павловић, ред. проф. предсједник комисије
2.  Др Милорад Томић, ред. проф.                   ментор
3.  Др Драган Тошковић, ред. проф. члан комисије
4.  Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Младен Бунијевац

Дана 24. 9. 2021. године (петак) у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Младен Бунијевацавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерество и технологија, под називом:

”Електрохемијско добијање и корозиона постојаност Zn-Mn-CeO2 нанокомпозитних превлака”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Миомир Павловић, ред. проф.       предсједник комисије
2.  Др Милорад Томић, ред. проф.                   ментор
3.  Др Драган Тошковић, ред. проф. члан комисије
4.  Др Горан Тадић, ред. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Јована Митровић

Дана 01. 10. 2021. године (петак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Јована Митровић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: Хемијско процесно инжењерество и технологија, под називом:

”Екстракција цинка из електролучне прашине (EAF) до цинк сулфата”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Милорад Томић, ред. проф.            предсједник комисије
2.  Др Драган Тошковић, ред. проф.        ментор
3.  Др Славко Смиљанић, ванр. проф.     члан комисије
4.  Др Владан Мићић, ред. проф.  члан за замјену