Одбрана дипломског рада – Анђела Петрић

У четвртак, 27. јуна 2024. године у 11 часова, на Технолошком факултету, кандидат Анђела Петрић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма “Хемијско инжењерство и технологија“, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство и технологија под називом:

„Могућност добијања биоетанола из чичоке (Helianthus tuberosus)“

1. Др Љубица Васиљевић, ред. проф. предсједник комисије
2. Др Владан Мићић, ред.проф. ментор
3. Др Зоран Петровић, ванр. проф. члан комисије
4. Др Горан Тадић, ред. проф.  члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Кристина Ђерић

У петак, 28. јуна 2024. године у 13 часова, на Технолошком факултету, кандидат Кристина Ђерић jавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма “Хемијско инжењерство и технологија“, изборни модул: Хемијско процесно инжењерство и технологија, под називом:

Испитивање  ефекта вишестепене јонске измјене у производњи Na/Mg-5А зеолита

1. Др Митар Перушић, ред. проф. 
предсједник комисије
2. Др Радислав Филиповић, ред. проф.
ментор
3. Др Горан Тадић, ред.проф.
члан комисије
4. Др Зоран Обреновић, ред. проф. 
члан за замјену