Одбрана дипломског рада – Синиша Јовановић

Дана 27.11.2020. године (петак) у 12 часова, на Технолошком факултету, кандидат Синиша Јовановић јавно ће бранити завршни рад на I циклусу студија, студијског програма ”Хемијско инжењерство и технологија”, изборни модул: : Хемијско процесно инжењерство, под називом: 

”Математички модел система за транспорт течног процесног флуида помоћу центрифугалне пумпе”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Митар Перушић, ред. проф. предсједник комисије
2.  Др Горан Тадић, ред, проф. ментор
3.  Др Владан Мићић, ред.проф. члан комисије
4.  Др Радислав Филиповић, ванр. проф. члан за замјену