Одбрана дипломског рада – Зорана Кнежевић

Дана 24.09.2020. године (четвртак) у 15 часова, на Технолошком факултету, Зорана (Зоран) Кнежевић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

Chilopoda као модел систем у еволуционој биологији развића (теоретски рад)

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Имре Кризманић, доцент    предсједник комисије
2.  Др Бојан Митић, ванр. проф.    . ментор
3.  Др Оливера Бјелић Чабрило, ванр. проф. члан комисије
4.  Др Љубица Васиљевић, ванр. проф. члан за замјену

Одбрана дипломског рада – Соња Мићић

Дана 30.09.2020. године (сриједа) у 12 часова, на Технолошком факултету, Соња (Сузана) Мићић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

Испитивање прехрамбених навика становника старосне доби од 10 до 30 година у источном дијелу Републике Српске”

Kомисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.  Др Љубица Васиљевић, ванр. проф. предсједник комисије
2.  Др Драган Вујадиновић, доцент ментор
3.  Др Миленко Смиљанић, доцент члан комисије
4.  Др Владан Мићић, ред. проф   члан за замјену