Студијски програм III циклуса ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив факултета/ академије Технолошки факултет
Назив студијског програма (СП) Хемијско инжењерство и технологија
Студијски циклус (I, II, III) III
Дужина трајања студија 3 године (6 семестара)
Академска титула која се стиче завршетком СП Доктор наука из области хемијског инжењерства – 480 ECTS

Доктор наука из области хемијских технологија – 480 ECTS

Укупан број ECTS бодова СП 180
Руководилац/ Шеф СП Др Драгица Лазић, ред.проф.
E-mail и web страница sekretar@tfzv.ues.rs.ba;  www.tfzv.ues.rs.ba

Студијски програм III циклуса ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА – наставни план

Студијски програм III циклуса ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА – силабуси предмета