Један од посебних аспеката примјене науке у средини јесу активности са привредом. Факултет организује или сарађује у активностима привредних субјеката у заједници. Факултет реализује пројекте за привреду и индустрију, почев од пројектовања постројења и нових технологија, као и рјeшавања одређених проблема у индустрији и унапређења постојећих технологија и процеса. Факултет посједује следеће лиценце:

  • Лиценца за анализу воде (II категорија)
  • Лиценца за екологију.

Један број запослених наставника има и личне (појединачне) лиценце за пројектовање. До сада је факултет реализовао преко 350 пројеката и елебората за привредне субјекте у Републици Српској и окружењу.

Факултет је добитник посебног признања Привредне коморе Републике Српске као најуспешнија високошколска институција на пољу сарадње са привредом у 2012. години, а од Министарства науке и технологије као најбоља научно-истраживачка институција у Републици Српској у 2013. години.

У периоду од 2017.-2021. године Технолошки факултет је остварио сарадњу са више привредних субјеката. Сарадња се огледала у обављању различитих послова као што су лабораторијске анализе, мерења параметара животне средине, писање типских извештаја о обављеним мерењима, израда техничке документације, истраживања карактеристика нових производа, као и помоћи привредним субјектима у аплицирању на међународне пројекте и јачању иновативних капацитета. Сарадња са прехрамбеним компанијама и локалним стејк холдерима (Витинка, Галакс (желимир) – развој одређених броја надјева за прехрамбену индустрију. Студен пром (екологија, увођење технологија, Сава – Оптимизација процеса пастеризације. Етерично уље…).