Студијски програм III циклуса УПРАВЉАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИМ ЛАНЦЕМ

Назив факултета/ академије Технолошки факултет Зворник и Пољопривредни факултет Источно Сарајево
Назив студијског програма (СП) Управљање прехрамбеним ланцем
Студијски циклус (I, II, III) III
Дужина трајања студија 3 године (6 семестара)
Укупан број ECTS бодова СП 180 ECTS
Дозвола за извођење студијског програма Дозвола Министарства просвјете и културе Републике Српске бр 07.023/612-8-2/14 од 19.12.2014. године
   
   

Докторске студије из Управљања прехрамбеним ланцем је надоградња студија Прехрамбене технологије, студија који се изводи на Технолошком факултету, и студија сточарства и биљне производње, који се изводе на Пољопривредном факултету, те других студија са истом или сродном теоријском и техничком основом. Подручје покривено овим студијским програмом је интердисциплинарно, те ​​програм повезује обиљежја дисциплина која чине основу овог студијског програма, а то су примарна пољопривредна производња, агроекономика, прехрамбено инжењерство и прехрамбене технологије, хемија и биохемија хране, наука о исхрани, те управљање безбједношћу и квалитетом хране. Све поменуте дисцплине су настале интердисциплинарним дјеловањем основних природних и техничких наука, нарочито хемије, биохемије, биологије, економије, математике и физике, те основних процесно – инжењерских дисциплина.

* Елаборат и студијски програм докторских студија УПРАВЉАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИМ ЛАНЦЕМ