За стицање квалификације степена другог циклуса, потребно је након првог циклуса студирати и радити по еквиваленту вреднованом са 60 ЕЦТС бодова, што одговара периоду од једне године (или два семестра) редовног или ванредног студирања.

За завршетак другог циклуса студија број ЕЦТС бодова мора у збиру са првим циклусом дати 300 бодова, што одговара периоду од пет година редовног студија.

Студијски модули, студија II циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ ,су: