За стицање квалификације степена другог циклуса, потребно је након првог циклуса студирати и радити по еквиваленту вреднованом са 60 ЕЦТС бодова, што одговара периоду од једне године (или два семестра) редовног или ванредног студирања.

За завршетак другог циклуса студија број ЕЦТС бодова мора у збиру са првим циклусом дати 300 бодова, што одговара периоду од пет година редовног студија.

На Технолошком факултету можете студирати на два студијска програма другог циклуса студија.

Студијски модули, студија II циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија су:

Подаци о студијском програму
Назив студијског програма Хемијско инжењерство и технологија
Ниво студија (циклус – трајање) Академске студије (II циклус студија –  1 годинa)
Назив излазне квалификације студијског програма
  • Мастер технологије – 300 ECTS – Хемијско процесно инжењерство и технологија
  • Master of Science in Technology – 300 ECTS – Chemical Process Engineering and Technology
  • Мастер технологије – 300 ECTS – Инжењерство заштите животне средине
  • Master of Science in Technology – 300 ECTS – Environmental Engineering
  • Мастер технологије – 300 ECTS – Прехрамбена технологија
  • Master of Science in Technology – 300 ECTS – Food Technology
  • Мастер технологије – 300 ECTS – Заштита на раду и заштита од пожара
  • Master of Science in Technology – 300 ECTS – Safety at work and protection from fireИновирани студијски програм Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.050/612-8-9-2/17 од 12.04.2017.године.

Елаборат о оправданости извођења студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ на II циклусу студија

Одлука прихватању елабората о оправданости извођења студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ на II циклусу студија

Одлука о прихватању корекција у Елаборату о оправданости извођења студијског програма “Хемијско ижењерство и технологија” на I и II циклусу студија, 10.09.2020.

Одлука о усвајању измјена и допуна на II циклусу студија, 24.09.2020.

*Иновирани студијски програм Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.050/612-8-9-2/17 од 12.04.2017.године.

*Рјешење о акредитацији студијског програма 09.08.2023.

Услови/начини приступања: Завршене академске студије првог циклуса студијског програма Хемијско инжењерство и технологија са освојених 240 ECTS  бодова, или студијског програма из друге сродне области уз спровођење поступка утврђивања еквивалентног броја  ECTS  бодова и поштовање одредби Правила о студирању на другом циклусу студија која се односе на услове уписа.

Подаци о студијском програму
Назив студијског програма Еколошки мониторинг слатких вода
Ниво студија (циклус – трајање) Академске студије (II циклус студија –  1 годинa)
Назив излазне квалификације студијског програма
  • Мастер екологије – 300 ECTS
  • Master of Science in Ecology – 300 ECTS

*Дозвола за извођење студијског програма

Услови/начини приступања: Завршене академске студије првог циклуса студија са освојених 240 ЕЦТС бодова на студијским програмима биологије, хемије, технологије, екологије и заштите животне средине, као и другим сродним областима уз поштовање одредби Правилника о студирању на другом циклусу студија

Елаборат о оправданости извођења студијског програма „Еколошки мониторинг слатких вода“ на II циклусу студија

Одлука о прихватању елабората о оправданости извођења студијског програма „Еколошки мониторинг слатких вода“ на II циклусу студија

*Рјешење Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске број 19.040/612-176-8/19 од 29.10.2021.године.