Прва година - II циклус студија

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-2-HIT-02-1-001-1-6-2-0Методологија научно истраживачког радаОне12206
2TF-1-2-HIT-02-1-059-1-6-2-2Нова достигнућа у науци о храни и исхраниОне12026
3TF-1-2-HIT-02-1-060-1-6-2-2Савремене методе анализе хранеОне12026
4TF-1-2-HIT-02-2-061-1-6-2-2Сензорне методе анализе намирницаИ1не12026
5TF-1-2-HIT-02-2-062-1-6-2-2Микробиолошке методе анализе намирницаИ1не12026
6TF-1-2-HIT-02-2-063-1-6-2-2Токсикологија хранеИ1не12026
7TF-1-2-HIT-02-2-064-1-6-2-2Развој нових производаИ2не12026
8TF-1-2-HIT-02-2-065-1-6-2-2Прописи о контроли и квалитету прехрамбених производаИ2не12026
9TF-1-2-HIT-02-2-066-1-6-2-2Безбједност, квалитет и процјена ризика у прехрамбеној индустријиИ2не12026
10TF-1-2-HIT-02-2-067-2-6-2-2Нова достигнућа у производњи и преради меса
И3не22026
11TF-1-2-HIT-02-2-068-2-6-2-2Нова достигнућа у производњи меса перади, рибе и јајаИ3не22026
12TF-1-2-HIT-02-2-069-2-6-2-2Нова достигнућа у хемији производа од млијекаИ3не22026
13TF-1-2-HIT-02-2-070-2-6-2-2Нови технолошки поступци у прехрамбеном инжeњерствуИ3не22026
14TF-1-2-HIT-02-2-071-2-6-2-2Нова достигнућа у производњи и преради жита и брашнаИ4не22026
15TF-1-2-HIT-02-2-072-2-6-2-2Нова достигнућа у производњи кондиторских и сродних производаИ4не22026
16TF-1-2-HIT-02-2-073-2-6-2-2Нова достигнућа у производњи и преради воћа и поврћаИ4не22026
17TF-1-2-HIT-02-2-074-2-6-2-2Пројектовање производних процеса у прехрамбеној индустријиИ4не22026
18TF-1-2-HIT-02 1-036-2-18-0-0-16Мастер радО2001618
УКУПНО1422860
 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање напредних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области прехрамбене технологије.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије и сродним областима потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области хемијског инжењерства и технологије и сродних области, кроз наставне планове и програме са већим бројем изборних предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у наведеној области.
 • показати шире знање из математике, хемије,  биохемије, микробиологије, прехрамбеног инжењерства и технологије и других наука које омогућава обављање стручног и научног рада и одговорно деловање у својој области
 • класификовати знања из различитих области на промишљен начин и извлачити систематске закључке из њих, те рјешавати комплексне проблеме
 • упознати се са новим задацима на систематичан и брз начин
 • анализирати и рјешавати проблеме са научног аспекта, чак и када су они непотпуно формулисани или формулисани на неуобичајен начин, пружајући спектар могућих рјешења;
 • примијенити научни приступ у реалним инжењерским проблемима
 • примијенити различите аналитичке технике, аналитичке и нумеричке методе и програмске алате у рјешавању инжењерских проблема
 • препознати потребу за налажењем, прибављањем и дистрибуирањем научних информација
 • примијенити различите технике и технологије из подручја прехрамбеног инжењерства и технологије потребних за планирање, вођење и управљање постојећим и новим процесима
 • планирати и обављати независно теоријско и експериментално истраживање
 • интерпретирати предности и недостатке најновијих достигнућа у подручју истраживања
 • испитивати и процјењивати примјену нових технологија
 • показати способност активне сарадње у тимовима које сачињавају стручњаци различитих профила и нивоа компетенција
 • показати способност дјелотворног рада и комуникације у националном и међународном окружењу
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190