Mиладин Глигорић

Редовни професор

Драган Вујадиновић

Ванредни професор

Миомир Павловић

Редовни професор

Драгица Лазић

Редовни професор

Митар Перушић

Редовни професор

Драган Тошковић

Редовни професор

Горан Тадић

Редовни професор

Милорад Томић

Редовни професор

Светлана Пелемиш

Ванредни професор

Славко Смиљанић

Ванредни професор

Љубица Васиљевић

Редовни професор

Владан Мићић

Редовни професор

Радислав Филиповић

Ванредни професор

Зоран Обреновић

Ванредни професор

Зоран Петровић

Ванредни професор

Миленко Смиљанић

Ванредни професор

Драгана Кешељ

Ванредни професор

Александар Дошић

Доцент

Бранко Пејовић

Редовни проф. - 50%

Мирјана Берибака

Виши асистент

Милан Вукић

Доцент

Јелена Вулиновић

Виши асистент

Весна Гојковић Цвјетковић

Доцент

Данијела Рајић

Виши асистент

Марија Риђошић

Виши асистент

Весна Цвијетиновић

Наставник страног језика

Маја Палангетић

Виши асистент

Срђан Вуковић

Виши асистент

Миломирка Обреновић

Асистент

Дарио Балабан

Виши асистент

Душко Костић

Виши асистент

Јелена Вуковић

Асистент