Драган Вујадиновић

Ванредни професор

Драгица Лазић

Редовни професор

Митар Перушић

Редовни професор

Драган Тошковић

Редовни професор

Горан Тадић

Редовни професор

Милорад Томић

Редовни професор

Светлана Пелемиш

Ванредни професор

Славко Смиљанић

Ванредни професор

Љубица Васиљевић

Редовни професор

Владан Мићић

Редовни професор

Радислав Филиповић

Ванредни професор

Зоран Обреновић

Ванредни професор

Зоран Петровић

Ванредни професор

Миленко Смиљанић

Ванредни професор

Драгана Кешељ

Ванредни професор

Александар Дошић

Ванредни професор

Милан Вукић

Доцент

Весна Гојковић Цвјетковић

Доцент

Марија Митровић

Доцент

Весна Цвијетиновић

Наставник страног језика

Мирјана Берибака

Доцент

Данијела Рајић

Виши асистент

Јелена Вулиновић

Виши асистент

Маја Палангетић

Виши асистент

Срђан Вуковић

Виши асистент

Миломирка Обреновић

Виши асистент

Јелена Вуковић

Виши асистент

Душко Костић

Виши асистент

Небојша Васиљевић

Асистент