Драган Вујадиновић

Ванредни професор

Драгица Лазић

Редовни професор

Митар Перушић

Редовни професор

Драган Тошковић

Редовни професор

Горан Тадић

Редовни професор

Милорад Томић

Редовни професор

Светлана Пелемиш

Ванредни професор

Славко Смиљанић

Ванредни професор

Љубица Васиљевић

Редовни професор

Владан Мићић

Редовни професор

Радислав Филиповић

Ванредни професор

Зоран Обреновић

Ванредни професор

Зоран Петровић

Ванредни професор

Миленко Смиљанић

Ванредни професор

Драгана Кешељ

Ванредни професор

Александар Дошић

Ванредни професор

Мирјана Берибака

Виши асистент

Милан Вукић

Доцент

Јелена Вулиновић

Виши асистент

Весна Гојковић Цвјетковић

Доцент

Данијела Рајић

Виши асистент

Марија Риђошић

Виши асистент

Весна Цвијетиновић

Наставник страног језика

Маја Палангетић

Виши асистент

Срђан Вуковић

Виши асистент

Миломирка Обреновић

Асистент

Дарио Балабан

Виши асистент

Душко Костић

Виши асистент

Јелена Вуковић

Асистент