Миломирка Обреновић

 • Звање:Виши асистент
 • Катедра: Катедра за хемију
 • Консултације:
  Општа хемија:
  понедјељак: 13:00 – 15:00;
  уторак: 9:00 – 12:00;
  Неорганска хемија:
  понедјељак: 13:00 – 15:00;
  уторак: 9:00 – 12:00;
  Инструменталне методе:
  четвртак: 14:00 – 16:00;
  Методе у биолошким истраживањима:
  четвртак: 12:00 – 14:00 часова.
 • Година дипломирања и институција: Технолошки факултет Зворник, 2018. година
 • Година магистратуре и институција: Технолошки факултет Зворник, 2021. година
 • Година доктората и институција:
 • Mail: milomirka.skrba@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] Savić I., Gajić I.S., Došić A., Škrba M. (2021). Determination of the phenolic profile on red onion skin exract, Book of Abstracts, VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, March 17- 19, 2021.

[2] Skrba M., Obrenovic Z., Dosic A., Gligoric M., Djuric B., Savic I. (2021). Ion exchange of sodium with hydrochloric acid in ZSM-5 zeolite, Zastita materijala (часопис у припреми).