На Технолошком факултету у Зворнику, дана 17.01.2020. године, одржана је оснивачка скупштина Алумни организације факултета.

Дефинисани су и циљеви Алумни организације, и то:

 • успостављење и одржавање веза између Факултета и његових дипломираних студената, магистара (мастера) и доктора наука,
 • повезивање и унапређење сарадње чланова АОТФЗВ,
 • очување традиције и угледа Факултета,
 • промовисање достигнућа чланова АОТФЗВ и Факултета,
 • унапређење сарадње Факултета са сродним институцијама у РС и региону, те са привредним субјектима и локалном заједницом,
 • рад на унапређењу квалитета наставно-научних активности на Факултету, у сарадњи са привредним субјектима,
 • унапређење знања, вјештина и компетенција чланова АОТФЗВ кроз пројекте и активности цјеложивотног учења, радионице, семинаре, округле столове и конференције,
 • промоција и афирмација улоге образовања и науке у друштву,
 • спровођење активности везаних за међународну акредитацију,
 • унапређење квалитета живота грађана РС кроз образовне, научне, развојне, инфраструктурне, еколошке и пројекте заштите животне средине,
 • издавање водича, брошура, мапа и других публикација у сврху остваривања дефинисаних циљева,
 • информисање јавности.

Чланови скупштине изабрали су предсједника и потпредсједника АОТФЗВ. Поменуте функције у наредном периоду ће обављати колеге Александар Врачевић и  Саша Илић.

Образац за пријаву за чланство у АОТФЗВ доступан је на интернет страници Факултета.