Технолошки факултет Зворник основан је академске 1993/94. године. Факултет је перманентно усавршавао наставни план и програм с циљем повећања ефикасности студирања и усвајања најновијих научних сазнања, пратећи потребе привреде. Настава се изводи у модерним лабораторијама на три циклуса студија. Наставни процес усклађен је са концепцијом декларације из Болоње и препорукама Европске федерације за хемијско инжењерство (EFCE).