Због блискости области изучавања студијских програма на Факултету, за извођење теоријске и дијела практичне наставе користе се исти физички ресурси на свим студијским програмима. Теоретска настава на Факултету се изводи у просторијама  које су добро опремљене и адекватне за извођење наставе. У већини просторија постоји фиксирана видео-бим опрема (видео пројектор и персонални рачунар) коју може да користи сваки предавач. За извођење практичне наставе  користе се лабораторије и специјализовани простори који су опремљени савременом опремом. У саставу Факултета налази се 14 лабораторија:

1. Лабораторија – Биохемија и Органска хемија,
2. Лабораторија – Општа и Неорганска хемија,
3. Лабораторија – Аналитичка и Физичка хемија ,
4. Лабораторија – Хемијско-процесно инжењерство,
5. Лабораторија – Биологија и Микробиологија,
6. Лабораторија – Неорганска и Органска хемијска технологија,
7. Лабораторија – Заштита животне средине – Отпадне воде,
8. Лабораторија – Електрохемијско инжењерство,
9. Лабораторија – Аналитичка испитивања,
10. Лабораторија – Реолошка испитивања,
11. Лабораторија – Инструментална испитивања.
12. Полуиндустријско постројење – Прерада меса,
13. Полуиндустријско постројење – Топлотна обрада хране,
14. Полуиндустријско постројење – Прерада жита и брашна.

Потребно је посебно нагласити да су лабораторије хемијског и прехрамбеног инжењерства, које се користе на студијском програму Хемијско инжењерство и технологија потпуно опремљене у оквиру програма модернизације Универзитета из аустријског кредита. Реализација опремања лабораторија одвијала се се у двије фазе. Све лабораторије су опремљене најсавременијим уређајима за испитивања на којима се спроводи научно-истраживачки рад наставника и сарадника те практичне лабораторијске вежбе студената на свим циклусима студија.

У публикацији Универзитета у Источном Сарајеву налази се детаљан преглед ресурса Технолошког факултета Зворник од 82. стране.