Резултати студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета наставног процеса, као дио опште политике у области осигурања квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву и Технолошком факултету Зворник. Студентско вредновање квалитета студија спроводи се крајем сваког семестра.

Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања служби организационих јединица и педагошког рада наставника и сарадника.

Студентско вредновање заснива се на:

 Правилнику о студентском вредновању квалитета студија

Прилози:

 Закон о високом образовању Републике Српске
 Измјене и допуне Закона о Високом образовању 15.07.2011. године
 Закон о измјенама Закона о високом образовању 07.09.2012. године
 Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 9.12.2013. године

pdf Извјештај о резултатима анкете студентског вредновања (зимски семестар 2021/22)

pdf Извјештај о резултатима анкете студентског вредновања (љетни семестар 2021/22)