Упутства

docУпутство за израду дипломског рада

docУпутство за писање елабората о индустријској пракси

docУпутство за израду магистарског рада  821_2005

docУпутство за израду мастер рада

Обрасци

docПрилог 1 – Образац пријаве за обављање студентске стручне праксе

docПрилог 2 – Образац упута за обављање студентске стручне праксе

docПрилог 3 – Образац дневника рада

docПрилог 4 – Образац потврде о обављеној студентској стручној пракси

docМОЛБА за упис предмета путем колизије – СП Биологија

docМОЛБА за упис предмета путем колизије – СП ХИиТ

pdfТабела условљеност испита – ХИТ

docПријава теме дипломског рада

docПријава дипломског испита  – образац

doc1-Пријава теме магистарског (мастер) рада

doc2-Пријава комисије за оцјену мастер рада

doc3-Сагласност комисије за одбрану мастер рада

НОВИ обрасци за мастер

doc 1-Пријава теме мастер рада

doc 2-Захтјев за оцјену и одбрану мастер рада

doc 3-Сагласност комисије за одбрану мастер рада

doc 4- Записник о оцјени мастер рада

pdfУпутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

pdfОдлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

pdfПравилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

Прилози Правилника о студирању на III циклусу студија

docПрилог 1 – Пријава теме

docПрилог 2 – Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

docПрилог 3 – Годишњи извјештај ментора о напредовању докторанда

docПрилог 4 – Захтјев за давање сагласности на Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

docПрилог 5 – Упутство за израду докторске дисертације

docПрилог 6 – Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

docПрилог 7 – Захтјев за давање сагласности на Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

docПрилог 8 – Изјава о ауторству

docПрилог 9 – Изјава о истовјетности електронске и папирне форме

docПрилог 10 – Изјава о коришћењу

doc Образац за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у академска звања