ЈУ „Студентски центар“ Зворник пружа услуге смјештаја и исхране студентима и исхране запосленим на Технолошком факултету. Средства за рад обезбјеђују се путем накнаде за пружене услуге корисницима и од стране Владе Републике Српске. Капацитет дома је 100 лежајева, а у модерном ресторану свакодневно се припремају три оброка за потребе студената. Студентима су на располагању: читаоница, терен за мали фудбал, затворен простор за стони тенис, кантина, итд…