Издавачка дјелатност Технолошог факултета подразумјева објављивање књига из области науке и наставне дјелатности Факултета, као и других публикација значајних за наставно-научну афирмацију Факултета. Факултет издаје уџбенике, практикуме, приручнике, збирке задатака, монографије, часописе, зборнике радова са научних скупова као и друге публикације у зависности од потреба наставе и науке.

Факултет је на XVIII сједници Научно–наставног вијећа од 19.12.2008. године покренуо издавање часописа Journal of Engineering & Processing Management који је до 2018. године излазио једном годишње. Током 2017. године, руководство Факултета је покренуло низ активности на унапређењу часописа.

Визија којом се водило руководство Факултета приликом свих наведених активности, је потреба да се часопис подигне на највиши ниво квалитета, како по квалитету објављених научних чланака тако и по издавачким праксама које се примјењују. Часопис је усклађен са новим Правилником о публиковању научних публикација Министарства науке и технологије, те је такође:

  • Отпочело је електронско издавање часописа, док су сва раније издања објављена и у електронском облику,
  • Извршен је графички редизајн комплетног часописа,
  • Усвојен је допуњен Уређивачки обор на челу са новим Главним уредником,
  • Учесталост издавања је промјењена на два броја годишње.

Почевши од 2018. године, часопис се издаје два пута годишње, крајем јуна и крајем децембра. Сви заинтересовани аутори могу послати своје радове путем система за онлајн уређивање и објављивање часописа.