јул 20, 2021

У оквиру ERASMUS+ECOBIAS пројекта набављена рачунарска опрема

У оквиру међународног пројекта ECOBIAS, Технолошки факултет Зворник набавио је рачунарску опрему, односно дио опреме предвиђене пројектом. Набављено је и испоручено 7 лаптопова, пројектор, штампач и фотоапарат. У наредном периоду факултет ће добити значајну лабораторијску опрему за ефикасно еколошко праћење и биопроцјену слатководних екосистема. Буџет Технолошког факултета Зворник у оквиру пројекта износи око 70.000 евра, […]

јул 16, 2021

VII међународни конгрес Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији – ЕЕМ2021 (видео прилог)

VII међународни конгрес Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији – ЕЕМ2021  је одржан од 17. до 19. марта 2021. године у хотелу Термаг на Јахорини (Република Српска, Босна и Херцеговина) у организацији Технолошког факултета Зворник Универзитета у Источном Сарајеву. Извор: AMT Studio

јул 15, 2021

Потписан споразум о сарадњи са Металуршко-технолошким факултетом у Зеници

Декан Технолошког факултета Зворник проф. др Драган Вујадиновић, са сарадницима проф. др Драгицом Лазић и доц. др Миланом Вукићем, посјетио је 14. 7. 2021. године Металуршко-технолошки факултет Универзитета у Зеници. Том приликом су разговарали са деканом Металуршко-технолошког факултета проф. др Фарзетом Бикићем и продеканом за наставу и студентска питања доц. др Надиром Бушатлић о могућностима […]

јул 7, 2021

Семинар „Квалитет вода“

Семинар „Квалитет вода“ организује се традиционално (24. пут) у оквиру јесење „Школе за заштиту животне средине“ од 08-10. септембра 2021. године. Организована предавања, дискусије и курсеви имали су бројне теме, од заштите ресурса вода, квалитета воде за пиће, мониторинга површинских и подземних вода, анализе и санације контаминираног седимента, процене ризика, технологија припреме воде за пиће […]

јул 5, 2021

Размјена студената и наставника са Аксарај универзитетом – ЕRASMUS+

Објављен је позив за пријаву студената и наставника за размјену са Аксарај универзитетом, а доступан број мјеста за наставнике и студенте Универзитета у Источном Сарајеву је два мјеста за наставнике и једно мјесто за студенте. Период мобилности студента може трајати 3 мјесеца. Период мобилности наставног особља може трајати 7 дана. Област коју предвиђа и покрива споразум је Биологија. […]