I циклус студија

Распоред часова за љетни семестар 2023/2024 – СП Хемијско инжењерство и технологија

Raspored casova - ljetnji 2023-2024 - HIT

Распоред часова за љетни семестар 2023/2024 – СП Биологија

Raspored casova - ljetnji 2023-2024 - Biologija

II циклус студија

Распоред часова на II циклусу студија 2023/2024 – СП Еколошки мониторинг слатких вода

Raspored casova EMSV 2023 24_01

Распоред часова на II циклусу студија 2023/2024 – СП Хемијско инжењерство и технологија

Raspored casova Master HPIT 2023 24_01