мај 24, 2021

Разговор са Браном Ђокићем

Брано Ђокић је дипломирани инжењер прехрамбене технологије, запослен у компанији Младегс пак д.о.о. из Прњавора која се бави производњом и паковањем прехрамбених производа. На позицији погонског технолога Брано ради на линијама за производњу и контролу квалитета широког асортимана прехрамбених производа. На ТФЗВ – у је дипломирао на студијском програму Хемиско инжењерство и технологија са усмјерењем […]

мај 19, 2021

Разговор са Маријом Јевтић

Mарија Јевтић је дипломирани инжењер технологије, запослен у компанији Зеохем д.о.о. из Зворника која се бави производњом и паковањем зеолита и хроматорграфских гелова. Марија ради као шеф контроле квалитета. На ТФЗВ дипломирала је на студијском програму Хемиска технологија 2003. године.Овде ће нам Марија изнијети своја мишљења како је на њу утицало искуство студирања на ТФЗВ […]

мај 14, 2021

Посјета декана Металуршко-технолошког факултета из Зенице

У посјети Технолошком факултету у Зворнику био је декан Металуршко-технолошког факултета Универзитета у Зеници  проф. др Фарзет Бикић. Том приликом разговарао је са деканом проф. др Драганом Вујадиновићем и руководством факултета о могућим видовима сарадње, са посебним освртом на размјени наставног особља у јачању научно-истраживачког рада. Договорено је потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи два факултета.