REmanufacture the food supply chain by testing INnovative solutions for zero inorganic WASTE”
(Koordinator: Ms Antonia COBACHO – reinwaste.agapa@juntadeandalucia.es; Koordinator UES:Dr Aleksandar Došić )
 
 
 
 

Еразмус+ пројекaт ,,Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS)