Драган Тошковић

  • Звање:Редовни професор
  • Катедра: Катедра за физичку хемију, електрохемијско инжењерство и материјале
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Тузли, Технолошки факултет , 1982
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Тузли, Технолошки факултет , 1989
  • Година доктората и институција: Универзитет у Тузли, Технолошки факултет , 1992
  • Mail: dragan.toskovic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
1. Рајић Д., Тошковић Д., Васиљевић Љ., Остојић Ж., (2016) Одређивање утицаја органских и неорганских микропримјеса на физичко-хемијске карактеристике детерџентског зеолита типа 4А, Заштита материјала 57 (4) 523-532 УДК: 620.192.2/.4:549.67

2. Рајковић М., Ристић М.,Тошковић Д., Тошковић Н., Рајић Д. Десулфатизација фосфорне киселине додатком фосфата. XVIII YUCOR, Међународна конференција, Тара 12-15 Април 2016., Књига радова стр. 376.

3. Рајковић М., Стојановић М., Тошковић Д., Станојевић Д. (2010) Примена методе фракционе екстракције за одредјивање различитих облика везивања урана у води за пиће, IX Савјетовање хемичара и технолога Републике Српске, Зборник радова, Бања Лука, стр 84.

4. Тошковић Д. (1999) ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, Универзитет у Источном Сарајеву Технолошки факултет Зворник 1999.год. (одлуком број 126/99 Технолошког факултета у Зворнику, уџбеник служи као основна литература у настави на предмету ФИЗИЧКА ХЕМИЈА)

5. Тошковић Д., Рајковић М., Станојевић Д., Томић М., (2009) Валоризација галијума из декомпоноване Bayer-ове лужине (монографија),Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник.