Александар Дошић

 • Звање:Ванредни професор
 • Катедра: Катедра за хемију
 • Консултације:
  Понедјељак: 8:00 – 10:00;
  Петак: 16:00 – 18:00 часова.
 • Година дипломирања и институција: Технолошки факултет Зворник, 2007. година
 • Година магистратуре и институција: Технолошки факултет Зворник, 2012. година
 • Година доктората и институција: Технолошки факултет Зворник, 2016. година
 • Mail: aleksandar.dosic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања: Интереси и истраживања:
[1] I., M. Savic Gajic, I.,M. Savic, D., G. Gajic, A. Dosic, “Ultrasound-Assisted Extraction of Carotenoids from Orange Peel Using Olive Oil and Its Encapsulation in Ca-Alginate Beads”, Biomolecules 11 (2), 225, 2021. DOI:10.3390/biom110202255 .

[2] M. Јанковић, З. Обреновић, Р. Филиповић, Ж. Остојић, А. Дошић, Б. Миловановић, Д. Томашевић Пилиповић, „Утицај процецних параметара на особине 4А зеолита уз карактеризацију X–ray и FT-IR инструменталним методама“, Заштита материјала 59(3), str. 401-409, 2018. doi: 10.5937/ZasMat1803401J.

[3] С. Смиљанић, Г. Остојић, А. Дошић, „Испитивање утицаја третмана и минералошког састава на тачку нултог наелектрисања црвеног муља“, Заштита материјала 59(1), стр. 7-20, 2018. doi: 10.5937/ZasMat1801007S.

[4] Д. Томашевић Пилиповић, А. Дошић, Ђ. Керкез, Н. Слијепчевић, Б. Далмација, М. Глигорић, М. Бечелић Томин, „Карактеризација отпадног муља са јаловишта третираног летећим пепелом и црвеним муљем у циљу солидификације/стабилизације“, Заштита материјала 59(1), стр. 82-91, 2018. doi: 10.5937/ZasMat1801084T.

[5] N. Tešan Tomić, S. Smiljanić, M. Jović, M. Gligorić, D. Povrenović, A. Došić, “Examining the Effects of the Destroying Ammunition, Mines and Explosive Devices on the Presence of Heavy Metals in Soil of Open Detonation Pit: Part 2 – Determination of Heavy Metal Fractions“, Water Air Soil Pollut 229, 303, 2018. https://doi.org/10.1007/s11270-018-3950-7.