Милорад Томић

  • Звање:Редовни професор
  • Катедра: Катедра за физичку хемију, електрохемијско инжењерство и материјале
  • Консултације:
    Четвртак 08:00 - 12:00 часова.
  • Година дипломирања и институција: Технолошки факултет у Тузли, 1992.године
  • Година магистратуре и институција: Технолошки факултет у Зворнику, 2003.године
  • Година доктората и институција: Технолошки факултет у Зворнику, 2007.године
  • Mail: milorad.tomic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] R.Fuchs-Godec, Павловић М.Г., Томић М.В., „ Effect of Temperature on the Corrosion Inhibition of Nonionic Surfactant TRITON –X on Ferritic Stainless Steel in 1.0M H2SO4“ Industrial & Enginering Chemistry Research, 2012, 51 (1), pp 274–284, DOI: 10.1021/ie2015697.

[2] Р. Фукс Годец, Павловић М.Г., Томић М.В “The Inhibitive Effect of Vitamin-C on the Corrosive Performance of Steel in HCl Solutions” Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 1511 – 1519.

[3] R.Fuchs-Godec, М.Г. Павловић, М.В. Томић „The Inhibitive Effect of Vitamin-C on the Corrosive Performance of Steel in HCl Solutions - Part II“, Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 10502 – 10512.

[4] М.В. Томић, М. М. Петровић, С. Станковић, С. И.Стевановић, Ј. Б. Бајат“ Ternary Zn–Ni–Co alloy: anomalous codeposition and corrosion stability“ J. Serb. Chem. Soc. 80 (1) 73–86 (2015).

[5] М.В. Томић, В.М. Мићић, R.Fuchs-Godec, М.Г. Павловић, Ђ. Ваштаг, М.Г. Риђошић, М.М. Павловић, „Saga Extracts as Inhibitors of Steel Corrosion in 4% HCl“ , Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 3339 – 3350.