Душко Костић

  • Звање:Виши асистент
  • Катедра: Kатедра за процесно инжењерство
  • Консултације:
    Понедељак 12:00 - 14:00 часова.
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, 2019.
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, 2020.
  • Година доктората и институција:
  • Mail: dusko.kostic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] Vladimir Damjanović, Duško Kostić, Željko Ostojić, Mitar Perušić, Radislav Filipović, Đurđa Oljača, Zoran Obrenović, Vladan Mićić, The Influence of Process Parameters on Removing Iron, Zinc and Copper Impurities from Syntetic Bayer Liquor, Travaux 49, Proceedings of the 38th international ICSOBA Conference 16-18 November 2020, 325-333.

[2] Душко Костић, Митар Перушић, Владимир Дамјановић, Радислав Филиповић, Ђурђа Ољача, Зоран Обреновић, Владан Мићић, Драгана Костић, Утицај процесних параметара на чишћење алуминатног раствора од примјеса гвожђа, цинка и бакра, Савремени материјали, Бања Лука, 2020.

[3] Владан Мићић, Јарослава Будински-Симендић, Бранко Пејовић, Јелена Павличевић, Митар Перушић, Љиљана Танасић, Душко Костић, Гумарство и процес размене топлоте конвекцијом код равне плоче, VIII International Conference of Social and Technological Development, November 2019, 318-327.

[4] Душко Д. Костић, Бранко Б. Пејовић, Милорад В. Томић, Славко Н. Смиљанић, Прилог рјешавању проблема снаге вакуум пумпе при усисавању ваздуха из резервоара на бази концепта ексергије, Процесна техника, Vol 32. No 1. (2020), 28-33.

[5] Бранко Пејовић, Горан Тадић, Митар Перушић, Душко Костић, Математичка анализа функције ексергије у отворених термодинамичким системима, KGH, Vol 38, No 4. (2019), 361-365.