Весна Цвијетиновић

  • Звање:Наставник страног језика
  • Катедра: Специфични језици-англистика
  • Година дипломирања и институција: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 1999.
  • Година магистратуре и институција: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2010.
  • Година доктората и институција: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, студије у току
  • Mail: vesna.cvijetinovic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] Цвијетиновић, В. (2014). Диктоглос метода у настави страних језика, Нова Школа, IX (2), 107-118.

[2] Цвијетиновић, В. (2014). Анализа превода романа „Слушкињина прича“ Маргарет Атвуд, Радови. 16, ½, 813-823.

[3] Цвијетиновић, В. (2017). Ред речи у простим реченицама- контрастивна анализа енглеског и српског. Радови. (часопис у припреми)