Весна Гојковић Цвјетковић

  • Звање:Доцент
  • Катедра: Прехрамбене технологије
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет Бања Лука, одсјек фармација, 2013.
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет Бања Лука, одсјек фармација, 2013.
  • Година доктората и институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, 2020.
  • Mail: vesna.gojkovic@tfzv.ues.rs.ba
Интереси и истраживања:
[1] Гојковић, В., Марјановић-Балабан, Ж., Вукић, М., Грујић, Р., Новаковић, Б. (2015). Allergens management system in the food production. Journal of Hygienic Engineering and Design, 12, 76-84.

[2] Гојковић, В., Грујић, Р., Ивановић, М., Марјановић-Балабан, Ж., Вујадиновић, Д., Вукић, М. (2017). The frequency of presence of aflatoxin B1 in foodstuffs of vegetable origin. Journal for Natural Science, 133, 29-35.

[3] Грујић, Р., Вукић, М., Гојковић, В. (2017). Chapter: Application of Biopolymers in the Food Industry in Advances in book: Applications of Industrial Biomaterials, Springer International Publishing, Berlin, Germany, 103-119.

[4] Гојковић, В., Марјановић-Балабан, Ж., Грујић, Р., Станојевић, Љ., Цакић, М. (2017). Determination of the composition of gliadins and glutenins by capillary electrophoresis. Zbornik radova, XII simpozijum savremene tehnologije i privredni razvoj, Tehnološki fakultet, Leskovac, 48-55.

[5] Вукић, М., Вујадиновић, Д., Ивановић, М., Гојковић, В., Грујић, Р. (2017). Color change of orange and carrot juice blend treated by non-thermal atmospheric plasma. Journal of Food Processing and Preservation,Wiley, 1-7.