Маја Палангетић

  • Звање:Виши асистент
  • Катедра: Биологија
  • Консултације:
    Радним данима: 8:00 - 10:00 часова.
  • Година дипломирања и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2011.
  • Година магистратуре и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, 2014.
  • Година доктората и институција: Универзитет у Новом Саду, Природно- математички факултет, у току.
  • Mail: maja.palangetic@tfzv.ues.rs.ba