Прва година - II циклус студија

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-2 HIT-02-1-001-1-6-2-0Методологија научноистраживачког радаОне12206
2TF-1-2-HIT-02-1-002-1-6-2-2Пројектовање хемијских реактораОне12026
3TF-1-2-HIT-02-1-003-1-6-2-2Одабрана поглавља хемијске технологијеОне12026
4TF-1-2-HIT-02-2-004-1-6-2-2Сепарациони процесиИ1не12026
5TF-1-2-HIT-02-2-005-1-6-2-2Синтеза технолошких процесаИ1не12026
6TF-1-2-HIT-02-2-006-1-6-2-2Оптимизација технолошких процесaИ1не12026
7TF-1-2-HIT-02-2-007-1-6-2-0Одрживи развој и енергијаИ1не12206
8TF-1-2-HIT-02-2-008-1-6-2-0Енергетски системиИ1не12206
9TF-1-2-HIT-02-2-009-1-6-2-0Међународни стандарди квалитета производаИ1не12206
10TF-1-2-HIT-02-2-010-1-6-2-0Термодинамика реалних процесаИ1не12206
11TF-1-2-HIT-02-2-011-1-6-2-0Пренос масе и енергијеИ1не12206
12TF-1-2-HIT-02-2-012-1-6-2-2Сушење у процесној индустријиИ1не12026
13TF-1-2-HIT-02-2-013-1-6-2-2Екстракција суперкритичним флуидимаИ1не12026
14TF-1-2-HIT-02-2-014-1-6-2-2Вишефазни хемијски реакториИ1не12026
15TF-1-2-HIT-02-2-015-1-6-2-0Примјена нумеричких и статистичких метода у инжењерствуИ1не12206
16TF-1-2-HIT-02-2-016-1-6-2-2Кинетика реакција у хомогеним и хетерогеним системимаИ1не12026
17TF-1-2-HIT-02-2-017-1-6-2-2Одабрана поглавља заштите материјалаИ1не12026
18TF-1-2-HIT-02-2-018-1-6-2-2Катализа и каталитички процесиИ1не12026
19TF-1-2-HIT-02-2-019-1-6-2-2Инжењерство материјалаИ1не12026
20TF-1-2-HIT-02-2-020-1-6-2-2Наноматеријали и композитиИ1не12026
21TF-1-2-HIT-02-2-021-1-6-2-2Електрохемијски извори енергијеИ1не12026
22TF-1-2-HIT-02-2-022-1-6-2-2Метали високе чистоћеИ1не12026
23TF-1-2-HIT-02-2-046-1-6-2-2Саврем. поступци трeтмaнa вoдaИ1не12026
24TF-1-2-HIT-02-2-050-2-6-2-2Управљање отпадом и технологије третирања отпадаИ1не12026
25TF-1-2-HIT-02-2-023-1-6-2-2Савремени процеси прераде нафтеИ2не12026
26TF-1-2-HIT-02-2-024-1-6-2-2Одабрана поглавља петрохемијске технологијеИ2не12026
27TF-1-2-HIT-02-2-025-1-6-2-2Производња и примјена природних полимераИ2не12026
28TF-1-2-HIT-02-2-026-1-6-2-2Технологија рециклаже отпада у органској хемијској технологијиИ2не12026
29TF-1-2-HIT-02-2-027-1-6-2-2Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустријиИ2не12026
30TF-1-2-HIT-02-2-028-1-6-2-2Технологија алтернативних гориваИ2не12026
31TF-1-2-HIT-02-2-029-1-6-2-2Технологија нових керамичких материјалаИ2не12026
32TF-1-2-HIT-02-2-030-1-6-2-2Технологија глинице и алумосиликатних производаИ2не12026
33TF-1-2-HIT-02-2-031-1-6-2-2Технологија зеолитаИ2не12026
34TF-1-2-HIT-02-2-032-1-6-2-2Технологија наноматеријалаИ2не12026
35TF-1-2-HIT-02-2-033-1-6-2-2Технологија и прерада стаклаИ2не12026
36TF-1-2-HIT-02-2-034-1-6-2-2Технологија минералних везиваИ2не12026
37TF-1-2-HIT-02-2-035-1-6-2-2Технологија композитних материјалаИ2не12026
38TF-1-2-HIT-02-2-004-2-6-2-2Сепарациони процесиИ3не22026
39TF-1-2-HIT-02-2-005-2-6-2-2Синтеза технолошких процесаИ3не22026
40TF-1-2-HIT-02-2-006-2-6-2-2Оптимизација технолош. процесaИ3не22026
41TF-1-2-HIT-02-2-007-2-6-2-0Одрживи развој и енергијаИ3не22206
42TF-1-2-HIT-02-2-008-2-6-2-0Енергетски системиИ3не22206
43TF-1-2-HIT-02-2-009-2-6-2-0Међународни стандарди квалитета производаИ3не22206
44TF-1-2-HIT-02-2-010-2-6-2-0Термодинамика реалних процесаИ3не22206
45TF-1-2-HIT-02-2-011-2-6-2-0Пренос масе и енергијеИ3не22206
46TF-1-2-HIT-02-2-012-2-6-2-2Сушење у процесној индустријиИ3не22026
47TF-1-2-HIT-02-2-013-2-6-2-2Екстракција суперкритичним флуидимаИ3не22026
48TF-1-2-HIT-02-2-014-2-6-2-2Вишефазни хемијски реакториИ3не22026
49TF-1-2-HIT-02-2-015-2-6-2-0Примјена нумеричких и статист. метода у инжењерствуИ3не22206
50TF-1-2-HIT-02-2-016-2-6-2-2Кинетика реакција у хомогеним и хетерогеним системимаИ3не22026
51TF-1-2-HIT-02-2-017-2-6-2-2Одабрана поглавља заштите материјалаИ3не22026
52TF-1-2-HIT-02-2-018-2-6-2-2Катализа и каталитички процесиИ3не22026
53TF-1-2-HIT-02-2-019-2-6-2-2Инжењерство материјалаИ3не22026
54TF-1-2-HIT-02-2-020-2-6-2-2Наноматеријали и композитиИ3не22026
56TF-1-2-HIT-02-2-022-2-6-2-2Метали високе чистоћеИ3не22026
57TF-1-2-HIT-02-2-046-2-6-2-2Саврем. поступци трeтмaнa вoдaИ3не22026
58TF-1-2-HIT-02-2-050-2-6-2-2Управљање отпадом и технологије третирања отпадаИ3не22026
59TF-1-2-HIT-02-2-023-2-6-2-2Савремени процеси прераде нафтеИ4не22026
60TF-1-2-HIT-02-2-024-2-6-2-2Одабрана поглавља петрохемијске технологијеИ4не22026
61TF-1-2-HIT-02-2-025-2-6-2-2Производња и примјена природних полимераИ4не22026
62TF-1-2-HIT-02-2-026-2-6-2-2Технологија рециклаже отпада у органској хемијској технологијиИ4не22026
63TF-1-2-HIT-02-2-027-2-6-2-2Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустријиИ4не22026
64TF-1-2-HIT-02-2-028-2-6-2-2Технологија алтернативних гориваИ4не22026
65TF-1-2-HIT-02-2-029-2-6-2-2Технологија нових керамичких материјалаИ4не22026
66TF-1-2-HIT-02-2-030-2-6-2-2Технологија глинице и алумосиликатних производаИ4не22026
67TF-1-2-HIT-02-2-031-2-6-2-2Технологија зеолитаИ4не22026
68TF-1-2-HIT-02-2-032-2-6-2-2Технологија наноматеријалаИ4не22026
69TF-1-2-HIT-02-2-033-2-6-2-2Технологија и прерада стаклаИ4не22026
70TF-1-2-HIT-02-2-034-2-6-2-2Технологија минералних везиваИ4не22026
71TF-1-2-HIT-02-2-035-2-6-2-2Технологија композитних материјалаИ4не22026
72TF-1-2-HIT-02 1-036-2-18-0-0-16Мастер радО2001618
УКУПНО1442660
 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање напредних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије и сродним областима потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области хемијског инжењерства и технологије и сродних области, кроз наставне планове и програме са већим бројем изборних предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у наведеној области.
 • показати шире знање из математике, хемије,  физичке хемије, хемијског инжењерства и технологије и других наука које омогућава обављање стручног и научног рада и одговорно деловање у својој области
 • класификовати знања из различитих области на промишљен начин и извлачити систематске закључке из њих, те рјешавати комплексне проблеме
 • упознати се са новим задацима на систематичан и брз начин
 • анализирати и рјешавати проблеме са научног аспекта, чак и када су они непотпуно формулисани или формулисани на неуобичајен начин, пружајући спектар могућих рјешења;
 • примијенити научни приступ у реалним инжењерским проблемима
 • примијенити различите аналитичке технике, аналитичке и нумеричке методе и програмске алате у рјешавању инжењерских проблема
 • препознати потребу за налажењем, прибављањем и дистрибуирањем научних информација
 • развити пројектна рјешења за процесе или њихове дијелове, укључујући и процесе из нових и рубних подручја хемијског инжењерствa
 • познавати и примијенити принципе и технике мјерења физичких и хемијских параметара радне средине, интерпретирања резултата и предлагања мјера за смањење ризика и заштитне мјере
 • планирати и обављати независно теоријско и експериментално истраживање
 • интерпретирати предности и недостатке најновијих достигнућа у подручју истраживања
 • испитивати и процјењивати примјену нових технологија
 • показати способност активне сарадње у тимовима које сачињавају стручњаци различитих профила и нивоа компетенција
 • показати способност дјелотворног рада и комуникације у националном и међународном окружењу
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190