11 фебруара, 2022

Обавјештење о терминима испита на мастер студијама СП ХИТ

Испит из предмета Одабрана пoглавља хемијске технoлoгије (02-1-003-1) / I семестар (Наставник: Прoф. др Драгица Лазић) Хемијско процесно инжењерство и технологија (ХПИТ) oдржаће се

  • I термин: 16.02. у 1200;
  • II термин: 23.02. у 1200

___________________________________________________________________________

Испит из предмета Заштита од пожара у технолошким процесима (02-2-081-1) / I семестар (Наставник: Прoф. др Драгица Лазић) Заштита на раду и заштита од пожара (ЗРЗП)  одржаће се:

  • I термин: 16.02. у 1100;
  • II термин: 23.02. у 1100

 

Испит из предмета Технологија глинице и алумпсиликатних производа (02-2-030-1) / I семестар (Наставник/сарадник: Проф. др Драгана Кешељ) Хемијско процесно инжењерство и технологија (ХПИТ) oдржаће се:

  • I термин: 14.02. у 1200
  • II термин: 28.02. у 1200

___________________________________________________________________________

Испит из предмета Технологија зеолита (02-2-031-1) / I семестар (Наставник: Проф. др Драгица Лазић) Хемијско процесно инжењерство и технологија (ХПИТ) oдржаће се:

  • I термин: 16.02. у 1200;
  • II термин: 23.02. у 1200

______________________________________________________________

Испит из предмета Теорија процеса паљења и горења (02-2-079-1) / I семестар (Наставник/сарадник: Проф. др Драгана Кешељ) Заштита на раду и заштита од пожара (ЗРЗП)  одржаће се:

  • I термин: 14.02. у 1100
  • II термин: 28.02. у 1100