18 децембра, 2019

Доц.др Драган Вујадиновић изабран за декана Технолошког факултета

На посебној сједници Наставно-научног вијећа Технолошког факултета, одржаној 11.12.2019. године, доц. др Драган Вујадиновић  изабран је за декана Технолошког факултета у Зворнику.

Доц. др Драган Вујадиновић, рођен је 18. фебруара 1978. године у Љубовији, Република Србија. У Средњошколском центару Братунац завршио је средњу машинско-техничку школу 1997. године. Дипломске студије завршио је 2004. године на Технолошком факултету Универзитета у Српском Сарајеву, гдје је такође магистрирао 2012.  године, одбраном рада „Утицај температуре топлотне обраде на структуру протеина и својства меса свиња“.

Током 2013. и 2014. године учествововао је у програму стручног усавршавања наставног кадра на Универзитету КУ Левен (КU Leuven) у Белгији, финансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске у току којег је спровео експериментални рад из докторске тезе. Докторску тезу „Утицај додатака природног поријекла на квалитет и безбједност кобасица израђених према начелима органске производње“ одбранио је 2015. године на Технолошком факултету у Зворнику.

На Технолошком факултету у Зворнику изабран је у звање асистента 2008. године, вишег асистента 2012. године те у звање доцента 2015. године. Од 2016. године обавља функцију продекана за наставу на Технолошком факултету у Зворнику. Руководилац је Катедре и Центра за прехрамбену технологију. Активан је члан Етичког комитета Универзитета у Источном Сарајеву. Има успјешно остварену међународну сарадњу са више Универзитета, научних института и агенција у Европи и свијету. Испред Босне и Херцеговине представник је у ИСЕКИ удружења (ISEKI_Food Association) Беч, Аустрија. Боравио је на више европских универзитета и института у Румунији, Мађарској, Грчкој Италији, Шпанији, Белгији. Уже поље истраживања су области безбиједности хране, микробиологије хране и конзервисања хране.

Доц. др Драган Вујадиновић објавио је преко 60 научних и стручних радова, један универзитетски уџбеник и поглавље у истакнутој међународној књизи. Учествовао је, као члан тима или руководилац, на преко 40 пројеката финансираних од стране привреде, домаћих и европских програма. Тренутно је активан члан на три међународна пројекта.

Члан је уредништва сљедећих часописа: „Journal of Engineering & Processing Management, Босна и Херцеговина „Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University, Турска и „International Journal of Engineering Design and Technology, Турска.

Please Post Your Comments

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *