децембар 2, 2022

Акредитација студијског програма Хемијско инжењерство и технологија-други циклус

Технолошки факултет Зворник учествовао је у кластерској акредитацији 12 студијских програма из области инжењерства и технологије. На Универзитету у Источном Сарајеву од 28. до 30. новембра обављена је посјета Комисије стручњака у склопу поступка кластерске акредитације. Ријеч је о првом поступку акредитације студијских програма по моделу кластерске акредитације који се изводи у Републици Српској, али и у Босни и Херцеговини.

Трошкове поступка акредитације сносила је Агенција за високо образовање Републике Српске, у складу са чланом 41. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим је предвиђено да се средствима из буџете Републике финансирају поступци акредитације јавних високошколских установа и студијских програма високошколских установа.

На Технолошком факултету Зворник вреднован је други циклус: Хемијско инжењерство и технологија.

Планом посјете било је предвиђено да Комисија стручњака разговара са сљедећим саговорницима:
• Руководство факултета
• тим за квалитет и тим за припрему самоевалуацијских извјештаја студијских програма
• представници студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства
• представници академског особља
• представници студената
• представници дипломираних студената/алумни и
• представници тржишта рада.

Сви састанци су реализовани у складу са планом посјете.

Током првог радног дана 28. новембра 2022. године, Комисија стручњака је одржала паралелно састанке на три локације.

Током другог радног дана посјете, 29. новембра 2022. године, Комисија стручњака је одржала састанак у Источном Сарајеву са академским особљем Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета, са студентима свих година студија као и са тимом за квалитет и тимом за припрему самоевалуацијског извјештаја Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета. Потом је одржан састанак са алумнијима Електротехничког факултета, Факултета за производњу и менаџмент, Саобраћајног факултета и Технолошког факултета као и са представницима тржишта рада Електротехничког факултета, Саобраћајног факултета, Факултета за производњу и менаџмент и Технолошког факултета.

Истог дана тј. 29.11.2022. год.,  на Технолошком факултету Зворник обављен је састанак са руководством Технолошког факултета, представницима студентске службе, библиотеке, правне службе и рачуноводства, а затим је извршен увид у физичке ресурсе.
Трећег дана посјете, 30. новембра 2022. године чланови Комисије стручњака су одржали интерни састанак на којем су усагласили садржај и смјернице прелиминарног извјештаја са процјеном стања и препорукама за унапређење, којим је наглашено саопштавање добрих и слабих страна, те основних препорука за унапређење. Након усаглашавања ставова, одржан је заједнички завршни састанак на којем је Комисија стручњака представницима руководства Универзитета и тиму за квалитет представила прелиминарни извјештај о вањском вредновању.

Please Post Your Comments

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *