27 октобра, 2022

Позив за упис предмета путем колизије, за студенте који обнављају годину

Позивају се студенти који обнављају годину да поднесу захтјев за упис предмета путем колизије.

Право да упишу колизију, односно право да слушају и полажу испите из наредне године студија, имају студенти који испуњавају сљедеће услове

  • да обнављају претходну годину студија,
  • да имају овјерена оба семестра претходне године студија.
  • да ECTS бодови предмета које желе слушати кроз колизију није већи од броја бодова које је студент остварио у претходној години.
  • да је положио све испите из прве године студија уколико уписује колизију у трећој години студија, односно да је положио све испите из прве и друге године студија уколико уписује колизију у четвртој години студија.
  • да им је декан издао рјешење којим се одобрава упис колизије.

Поступак уписа колизије

(1)     Студенти који испуњавају услове за упис предмета путем колизије, подносе декану факултета молбу за упис предмета наредне године студија путем колизије. Саставни дио молбе су: потврда о свим положеним испитима из претходних година, индекс са свим уписаним оцјенама и овјереним семестрима и списак предмета, разврстан по семестрима, које студент жели да слуша путем колизије.

Списак предмета, разврстан по семестрима, које студент жели да слуша путем колизије подноси се на прописаном обрасцу.

(2)    Молба се подноси путем протокола факултета до 5. новембра 2022. године.

Образац молбе преузмите ОВДЈЕ