новембар 5, 2020

Oбавјештење о преосталим слободним мјестима за упис на трећем циклусу студија у академској 2020/2021. години

На основу Закључка Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-315-VII/20 од 29.10.2020. године Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву, оглашава сљедећа слободна мјеста за упис на трећем циклусу студија у акaдемској 2020/2021. години:

  • Студијски програм „Хемијско инжењерство и технологија“
  • 4 слободна мјеста за домаће држављане
  • 2 слободна мјеста за стране држављане
  • Студијски програм „Управљање прехрамбеним ланцем“
  • 5 слободна мјеста за домаће држављане
  • 2 слободна мјеста за стране држављане

Пријава на конкурс (пријем докумената): 04.11.2020. – 09.11.2020. године.

Упис: до 15.11.2020. године.