Прва година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-001-1-7-3-2Општа хемијаОне13127
2TF-1-1-HIT-04-1-002-1-6-3-1Техничка физика IОне13116
3TF-1-1-HIT-04-1-003-1-6-3-0Математика IОне13206
4TF-1-1-HIT-04-1-004-1-5-2-2Примјена рачунара у инжењерствуОне12025
5TF-1-1-HIT-04-1-005-1-4-2-0Инжењерско цртањеОне12104
6TF-1-1-HIT-04-1-006-1-2-1-0Енглески језик I Оне11102
7TF-1-1-HIT-04-1-007-2-7-3-2Неорганска хемијаОне23127
8TF-1-1-HIT-04-1-008-2-6-3-1Техничка физика IIОне23116
9TF-1-1-HIT-04-1-009-2-6-3-0Математика IIОне23206
10TF-1-1-HIT-04-1-010-2-5-2-0Основе заштите животне средине Оне22025
11TF-1-1-HIT-04-1-011-2-4-2-0Основе машинстваОне22104
12TF-1-1-HIT-04-1-012-2-2-1-0Енглески језик IIОне21102

Друга година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-013-3-6-2-3Аналитичка хемијаОне32036
2TF-1-1-HIT-04-1-014-3-7-3-0Феномени преноса масе и енергијеОне33307
3TF-1-1-HIT-04-1-015-3-6-3-0Инжењерска термодинамика Оне33206
4TF-1-1-HIT-04-1-016-3-4-2-0Конструкциони материјалиОне32104
5TF-1-1-HIT-04-1-017-3-5-2-0Основе електротехникеОне32205
6TF-1-1-HIT-04-1-018-3-2-1-0Енглески језик IIIОне31102
7TF-1-1-HIT-04-1-019-4-7-4-2Органска хемијаОне44027
8TF-1-1-HIT-04-1-020-4-7-3-2Физичка хемија IОне43127
9TF-1-1-HIT-04-1-021-4-5-2-2Инструменталне методеОне42025
10TF-1-1-HIT-04-1-022-4-5-2-0Материјални и енергетски билансиОне42205
11TF-1-1-HIT-04-1-023-4-4-2-0Хемијска термодинамикаОне42104
12TF-1-1-HIT-04-1-024-4-2-1-0Енглески језик IVОне41102

Трећа година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-025-5-7-3-1-2Физичка хемија 2Оне53127
2TF-1-1-HIT-04-1-026-5-7-3-2Механичко процесно инжењерствоОне53127
3TF-1-1-HIT-04-1-027-5-6-3-2Корозија и заштитаОне53026
4TF-1-1-HIT-04-1-028-5-5-2-2Моделовање и симулација процесаОне52025
5TF-1-1-HIT-04-1-029-5-5-2-2Катализа и катализаториОне52025
6TF-1-1-HIT-04-1-030-6-7-3-2Топлотно и дифузионо процесно инжењерствоОне63127
7TF-1-1-HIT-04-1-031-6-6-3-0Основе реакцијског инжењерстваОне63206
8TF-1-1-HIT-04-1-032-6-6-3-0Мјерење и регулација процесаОне63206
9TF-1-1-HIT-04-1-033-6-7-3-2Основе електрохемијског инжењерстваОне63127
10TF-1-1-HIT-04-1-033-6-7-3-1-2Пројектовање процесне опремеОне62104

Четврта година

Редни бројШифра предметаНазив предметаСтатус (О-И)Условљени предметиСеместарПВЛВECTS
1TF-1-1-HIT-04-1-035-7-3-2-0Економика предузећа и менаџментОне72103
2TF-1-1-HIT-04-1-036-7-7-3-2Неорганска хемијска технологија IОне73127
3TF-1-1-HIT-04-1-037-7-7-3-2Органска хемијска технологија IОне73127
4TF-1-1-HIT-04-1-038-7-3-2-1Технологија водеОне72013
5TF-1-1-HIT-04-2-039-7-4-2-2Технологија глиницеИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-040-7-4-2-2Технологија горива и сагорјевањаИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-041-7-4-2-2Природни и синтетички зеолити,технологија и примјенаИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-042-7-4-2-2Технологија металних материјалаИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-043-7-4-2-2Технологија грађевинских материјалаИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-044-7-4-2-2Технологија цементаИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-045-7-4-2-2Технологија керамикеИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-046-7-4-2-2Технологија ђубриваИ1не72024
5TF-1-1-HIT-04-2-047-7-4-2-2Технологија заштите металним превлакамаИ1не72024
6TF-1-1-HIT-04-2-048-7-3-2-0Енергетика у индустријиИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-048-7-3-2-0Технологија високог притискаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-050-7-3-2-0Расхладна техникаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-051-7-3-2-0Енергетска ефикасност процесаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-052-7-3-2-0Припрема минералних сировинаИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-053-7-3-2-0Управљање пројектомИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-054-7-3-2-0Управљање квалитетомИ2не72103
6TF-1-1-HIT-04-2-055-7-3-2-0Дизајн и анализа експериментаИ2не72103
7TF-1-1-HIT-04-1-056-7-3
0-0-0
Стручна праксаОне73
8TF-1-1-HIT-04-1-057-8-7-3-2Пројектовање процеса и постројењаОне83127
9TF-1-1-HIT-04-1-058-8-7-3-2Неорганска хемијска технологија IIОне83127
10TF-1-1-HIT-04-1-059-8-7-3-2Органска хемијскa технологија IIОне83127
11TF-1-1-HIT-04-2-060-8-4-2-2Технологија прераде нафтеИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-061-8-4-2-2Технологија синтетских полимера И3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-062-8-4-2-2Технологија прераде пластичних масаИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-063-8-4-2-2Технологија уља и мазиваИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-064-8-4-2-2Технологија рециклаже полимерних материјалаИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-065-8-4-2-2Технологија тензида и производа набази тензидаИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-066-8-4-2-2Технологија природних полимераИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-067-8-4-2-2Технологија биогориваИ3не82024
11TF-1-1-HIT-04-2-068-8-4-2-2Технологија заштите неметалним превлакамаИ3не82024
12TF-1-1-HIT-04-1-069-8-5-0-3Дипломски радО80035
УКУПНО2581760

 

Образовни циљеви студија I циклуса студијског програма „Хемијско инжењерство и технологија“ су:

 • Пружање модерног образовног програма са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемијског инжењерства и технологије, као и сродних наука.
 • Стицање мултидисциплинарног знања у области хемијског инжењерства и технологије потребног за развој, пројектовање, надзор и вођење еколошки одрживих процеса;
 • Подстицање креативног размишљања, методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања;
 • Образовање стручњака компетентних за рад у: производним предузећима – вођење технолошког процеса у производним погонима: хемијске, нафтно-петрохемијске, прехрамбене, фармацеутске индустрије, индустрије грађевинског материјала, металургије, итд., као и другим системима у којима има потребе за завршеним студентима I циклуса; привредним субјектима и јавним институцијама на позицијама у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара; истраживачким и научним установама: развојне јединице у индустрији, заводи, институти, факултети, школе, итд.; области службене (државне) контроле: санитарна, еколошка инспекција, инспекција за храну, царина, итд.; области законске регулативе и  стандарда за безбједност хране: агенције за безбједност хране, консултантске агенције, заводи за стандардизацију и метрологију, итд.

 

Компетенције/Исходи учења на нивоу студијског програма
 • показати фундаментално знање из математике, физике и хемије које омогућава разумијевање и опис операција и процеса у области хемијског инжењерства и технологије
 • познавати и разумијети примјену основних истраживачких метода и техника и њихових ограничености у области хемијског инжењерства и технологије
 • повезати основна знања, поступке и методе из хемијског инжењерства и технологије, економике, те организације рада и производње
 • познавати методе пројектовања и посједовати способност њихове примјене
 • идентификовати, формулисати и рјешавати техничке, инжењерске проблеме у хемијској индустрији на основу повезивања знања из инжењерских и природних наука, као и основа економике
 • примјенити концепт хемијског инжењерства базираног на темељном познавању и разумевању: принципа хемијске и техничке термодинамике, механичких, топлотних и дифузионих операција, реакторског инжењерства, процесне мерне технике, динамике и регулације процеса
 • изводити експерименте, статистичку обраду резултата, анализирати и интерпретирати експерименте, формулисати и доносити закључке у циљу побољшања процеса
 • одабирати и примјенити одговарајуће методе анализе, моделовања, симулације и оптимизације процеса
 • развити основне пројекте за производе и процесе према назначеним захтевима
 • користити стручну литературу и интернет за прибављање информација у вези са карактеристикама опреме и методама пројектовања, физичким особинама, кинетичким и термодинамичким подацима
 • планирати и изводити експерименте, тумачити резултате под надзором и вођством старијег научника (инжењера технологије)
 • примјенити своје знање из различитих области предузимајући мјере безбједности, узимајући у обзир еколошке и економске захтјеве на одговоран начин, и проширити своја знања на сопствену одговорност
 • радити са стручњацима из других дисциплина
 • презентовати  резултате свог рада  и у писаном и у усменом облику артикулисано
 • радити индивидуало и као члан у интернационалним и/или мултидисциплинарним тимовима
 • разумијети утицај рјешења у области инжењерства у еколошком и друштвеном контексту
 • разумијети професионалну и етичку одговорност
 • комуницирати ефикасно, укључујући и на страном језику, са стручњацима и онима који то нису, користећи савремена средства презентације по потреби
 • учити самостално, и препознати потребу за доживотним учењем

Адреса:

Каракај 34A, 75400 Зворник, Република Српска, БиХ

E-mail:

sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Телефон:

+387 56 260 190